Кошик
0.00 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)

на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
в редакції від 11.05.2022 року

Фізична особа-підприємець Ширванян Олег Владиславович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3352005116) (надалі – Продавець) пропонує будь-якій фізичній особі (надалі – Покупець) укласти Публічний договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті https://www.woodandsoap.in.ua/, на умовах, визначених цим документом.

1. Загальні положення

1.1. Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим.

1.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту натискання Покупцем кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення та/або з моменту проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час реєстрації на Сайті. Цією дією Покупець підтверджує, що повністю розуміє та в повному обсязі погоджується із умови цього Договору.

1.3. Здійснюючи використання Сайту, особа погоджуєтеся бути зобов’язаною цим Договором.

1.4. У випадку, якщо будь-яка особа не погоджується з цим Договором, вона зобов’язана негайно припинити використання Сайту.

2. Визначення термінів

2.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

2.2. Інтернет-магазин – сайт Продавця – сукупність даних (текстів, графічних і дизайнерських елементів, фото, відео та інших результатів інтелектуальної діяльності, комп’ютерних програм), що пов’язані між собою, містяться в інформаційній системі, та забезпечують доступність цієї інформації для кінцевих споживачів та розміщуються за адресою: https://www.woodandsoap.in.ua.

2.3. Товар або Послуга – продукція, яка розміщується на Сайті та пропонується Продавцем до продажу.

2.4. Замовлення – оформлена та розміщена заявка Покупця, на придбання і доставку від його імені і за його дорученням Товарів, оформлена на сайті https://www.woodandsoap.in.ua.

2.5. Договір доручення – договір, що укладається на підставі норм чинного Цивільного кодексу України між Покупцем та Інтернет-магазином, на підставі якого Інтернет-магазин за дорученням, за рахунок і від імені Покупця здійснює підбір, купівлю і доставку обраних Покупцем на Сайті Товарів, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити належним чином надані послуги Інтернет-магазину і компенсувати витрати Інтернет-магазину з виконання доручення Покупця.

3. Предмет Договору

3.1. За цим Договором Продавець передає, а Покупець приймає товар у власність та зобов’язується оплатити його у порядку та строки, передбачені цим Договором.

3.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину та/або з моменту проставлення відповідної позначки у спеціальній формі під час реєстрації на Сайті, що виражає підтвердження Покупця про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами.

3.3. У разі подальшого заперечення Покупцем, щодо надання своєї згоди, Інтернет-магазин звільняється від будь-якої відповідальності за невиконання умов цього Договору і залишає право за Інтернет-магазином скасувати Замовлення Покупця в односторонньому порядку.

3.4. Перелік та детальна характеристика товару, розміщується на Сайті.

3.5. Колір товару може відрізнятися від кольору на фотографії через різну кольоропередачу на різних екранах.

3.6. Продавець має право в будь-який час вносити зміни та доповнення в опис товару, що розміщується на Сайті.

3.7. Покупець має право звернутися до Продавця для уточнення будь-яких деталей щодо товару, написавши листа на електронну пошту: info@woodandsoap.in.ua

3.8. Інтернет-магазин має право без попереднього повідомлення Покупця залучати третіх осіб для виконання покладених на нього обов’язків за Договором доручення.

4. Правила роботи з Сайтом

4.1. Покупець може переглядати вміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2. Покупець зобов’язується надавати правдиву, точну і повну інформацію про себе. Інтернет-магазин не несе відповідальності за точність та правильність інформації, що вказується Покупцем при здійсненні Замовлення.

4.3. Інтернет-магазин має право відмовити Покупцеві у користуванні послугами Інтернет-магазину, якщо у останнього будуть підстави вважати, що Покупець вказав недостовірні дані та/або за умови несумлінного поводження (наприклад, порушення умов цього договору, або ін).

5. Порядок оформлення Замовлення

5.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазині через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаними на сторінці контактів Інтернет-магазину.

5.2. Для здійснення замовлення на сайті Покупець повинен:

5.2.1. Обрати конкретний товар на Сайті;

5.2.2. Додати обраний товар у кошик, натиснувши кнопку «У кошик» або «Купити»;

5.2.3. Підтвердити намір придбати конкретний товар та вказати необхідну кількість, натиснути кнопку «Оформити замовлення».

5.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину або іншим спосоом Покупець зобов’язується надати обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення, а саме:

а) прізвище, ім’я Покупця;
б) повну адресу, за якою слід доставити Товар (якщо доставка буде здійснюватіся за адресою Покупця) або адреса/номер поштового відділення транспортної компанії;
в) контактний телефон;
г) електронну скриньку (email);
д) ЄДРПОУ для юридичної особи або РНОКПП (ІПН) фізичної-особи підприємця.

5.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

5.5. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

5.6. Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

5.7. Якщо будь-якій із Сторін Договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

5.8. При оформленні замовлення через оператора Продавця Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п.5.3–5.4. цієї Оферти.

5.9. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

5.10. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);
б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії.
в) Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів.
г) Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий.

6. Ціна товару та порядок оплати

6.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину https://www.woodandsoap.in.ua

6.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.

6.3. У разі зміни ціни на вже замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару.

6.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення.

6.5. Зміна Продавцем в односторонньому порядку ціни окремої одиниці Товару, вартість якої була оплачена Покупцем в повному обсязі, не допускається.

6.6. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику), відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників).

6.7. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару Покупцеві під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення.

6.8. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його розрахунковий рахунок.

6.9. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину на сторінці «Доставка та оплата».

7. Порядок доставки Замовлень і передача товару Покупцю

7.1. Способи доставки замовленнь вказані на сайті https://www.woodandsoap.in.ua у розділі «Доставка та оплата».

7.2. Строки та умови доставки визначаються внутрішніми документами оператора поштового зв’язку, який здійснює доставку.

7.3. При отриманні товару Покупець повинен, знаходячись безпосередньо у поштовому відділенні транспортної компанії, у присутності представника служби доставки перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності). У випадку адресної доставки Покупець зобов’язаний зробити таку саму перевірку у присутності кур’єра.

7.4. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнішнього вигляду і комплектності товару.

7.5. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

7.6. При поверненні Покупцем товару плата за доставку (пересилання) поверненню не підлягає, незалежно від того чи буде задоволено вимогу Покупця про повернення товару.

7.7. У випадку, якщо Покупець з будь-яких причин, які не залежать від Продавця, не отримав товар, зокрема не з’явився до відділення оператора поштового зв’язку, щоб отримати товар, зобов’язання Продавця щодо передачі вважаються виконаними, а гроші, сплачені за такий товар не повертаються.

8. Умови повернення та обміну товару

8.1. Правила повернення/обміну товару, придбаного на сайті Інтернет-магазину https://www.woodandsoap.in.ua регулюються Статтею 9 Закону України «Про захист прав споживачів». Постановою Кабінету Міністрів України №172, затверджено перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню), до яких відноситься і парфюмерно-косметична продукція. Покупець має знати, що деякі товари нашого інтернет-магазину не підлягають поверненню (базові масла, активи і вироби, виготовлені за характеристиками та побажаннями, що були визначені Покупцем).

8.2. Покупець має право обміняти куплений ним товар належної якості (якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, цілісність, споживчі властивості, упаковку, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару) на аналогічний або обрати інший товар із наявного протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту оплати, не враховуючи дня купівлі. У випадку, якщо вартість обраного товару відрізняється від вартості, сплаченої за товар, який обмінюється, Сторони здійснюють перерахунок.

8.3. Покупець має право на повернення товару належної якості Продавцеві протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту оплати, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, цілісність, споживчі властивості, упаковку, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

8.4. У випадку обміну/повернення товару належної якості, усі витрати повязані з доставкою (пересиланням) товару здійснюються за рахунок Покупця і не відшкодовуються Інтернет-магазином.

8.5. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 8.1. цього Договору.

8.6. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

8.7. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». У такому випадку Продавець може запропонувати Покупцеві:

а) пропорційно зменшити ціну на товар;
б) частково відшкодувати Покупцеві витрати на усунення недоліків товару;
в) замінити Товар на аналогічний з наявного;
г) безкоштовно усунути недоліки товару в розумний строк (термін на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та/або фізичного доступу до такого Товару).

8.8. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначені властивості (тобто товари, що були виготовлені за побажанням Покупця, що мають індивідуальні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектацію тощо). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані на Сайті інтернет-магазину та/або у повідомленні Покупця за допомогою голосу, відео, текстових повідомлень, документів, файлів та ін.

8.9. Уцінений у зв’язку з дефектом товар обміну/поверненню не підлягає, за умови, якщо Продавець зазделегідь повідомив Покупця про наявні дефекти.

8.10. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

8.11. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною у чеку, видатковій накладній або на сайті в розділі «Контакти».

9. Права і обов’язки Сторін

9.1. Продавець зобов’язаний:

9.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до замовлення Покупця та умов цього Договору.

9.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

9.2. Продавець має право:

9.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

9.3. Покупець зобов’язується:

9.3.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

9.3.2. Для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, а також достатні данні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

10. Відповідальність

10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

10.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

11. Конфіденційність і захист персональних даних

11.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди (мінімум від трьох років).

11.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

12. Інші умови

12.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому п. 7.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Реквізити Продавця:

Назва: ФОП Ширванян Олег Владиславович
Адреса: 69069, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Макарова Адмірала, буд. 181, кв. 1
РНОКПП: 3352005116
Рахунок IBAN: UA 74 322001 00000 2600 5310 0281 47
Банк: Акціонерне товариство УНІВЕРСАЛ БАНК
МФО: 322001
Тел: +380502526789
E-mail: info@woodandsoap.in.ua